พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย


ชี้ทุกจุดที่ควรเน้น

ย้ำทุกเทคนิคที่ออกสอบ

 

เตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ O-NET

ด้วยหนังสือที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมสอบ #ONET โดยเฉพาะ

น้องๆ ม.5 และ ม.6 ห้ามพลาดเล่มนี้!

 

หนังสือ 259.00 บาท


สารบัญ

01 ปริมาณในการเคลื่อนที่ แรงและการเคลื่อนที่
02 สนามของแรง
03 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
04 คลื่น
05 กัมมันตภาพรังสี และฟิสิกส์นิวเคลียร์
06 แนวข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด
07 เฉลยแนวข้อสอบละเอียด