ติดต่อเรา

contact info



ครูตุ้ย-ฟิสิกส์ 5 / 12 ถ. เวียงบัว
ต. ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300


โทร: 052 066 591
โทรศัพท์มือถือ: 085 615 5458
E-mail: o.jaiboon@gmail.com