ข้อสอบเก่า


พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย
พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย กุมภา'60
พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย กุมภา'61
Physics Training : PAT2
ฟิสิกส์ PAT2 ตุลา 59
Gearing Physics UP : PAT3
ฟิสิกส์ PAT3 มีนา 59
ต่อติดฟิสิกส์วิชาสามัญ
สูตรที่ใช้ในข้อสอบวิชาสามัญ ปี 59
เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ปี 59
สูตรที่ใช้ในข้อสอบวิชาสามัญ ปี 60
เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ปี 60
สูตรที่ใช้ในข้อสอบวิชาสามัญ ปี 61
เฉลยข้อสอบ ฟิสิกส์วิชาสามัญ ปี 61