[66-ShortCUT-PAT2ฟิสิกส์]


ShortCUTฟิสิกส์ PAT2 ฟิสิกส์

เน้นเชิงคำนวณ 61-64

(ปี 65 ข้อสอบออกเชิงข้อมูล วิเคราะห์แล้วตอบคำถาม)

[เหมาะกับคนที่ต้องการดักแนวการถามแบบ สสวท. ไปเตรียม ฟิสิกส์ในสนาม A-Level]

⭐ สำหรับคนเวลาน้อย 

อยาก เน้นจุดสำคัญ+จับแนวโจทย์

วิชาสามัญฟิสิกส์

อ้างอิงโจทย์จาก

หลักสูตรปรับปรุง 2560

เริ่มสอบปีการศึกษา 2563 รุ่น #dek64

[1] ทวนสูตร/Concept ล่าสุดที่ออกสอบ

[2] ดักแนวที่น่าจะออก

[3] ทำโจทย์

สั้น กระชับ จบครบประเด็น

ในเวลา 13.31 ชั่วโมง

ตัวอย่างการสอนของครูตุ้ย © https://youtu.be/SuwZxy3ODPQ

---------------------------------------------------------

฿ อัตราค่าเรียน  800 ฿ ฿

 ไม่มีเล่มเรียนจัดส่งให้ ☒

[✔] พี่แอดมินคนงามจะส่งไฟล์เรียนให้หลังเข้ากลุ่มเรียนเรียบร้อยค่ะ

---------------------------------------------------------

เรียนผ่านกลุ่มลับทาง FACEBOOK

จะมีพี่แอดมินคนงามคอยอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าเรียนให้นะคะ 

---------------------------------------------------------

✉ มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการสมัครเรียน 

ทักข้อความแฟนเพจ ติดต่อลงเรียนที่พี่แอดมินได้เลย

เข้าข้อความเพจ คลิก Icon messenger ที่มุมขวาล่างได้เลยค่ะ 

---------------------------------------------------------

ลักษณะข้อสอบ/สถิติ

Video ตัวอย่าง