Mock Test | A-Level ฟิสิกส์


◾️ ข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด
◾️ เน้นแนวสอดคล้อง สสวท.
◾️ ความยาก ระดับเดียวกับโจทย์เก่า
 ภาพเฉลยละเอียดครบทุกข้อ
 วีดีโอเฉลยละเอียดครบทุกข้อ
 ตารางแจกแจงสำหรับเช็กว่ายังไม่แม่นกลุ่มไหน
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
 ค่าใช้จ่าย ฿599
◾️ รับไฟล์ข้อสอบเป็น PDF
◾️ เรียนผ่านกลุ่มลับในเฟซ อายุคอร์สตลอดชีพ

◾️◾️ สนใจลงเรียนติดต่อแอดมินที่แฟนเพจเท่านั้น

ลักษณะข้อสอบ/สถิติ

Video ตัวอย่าง